Ontwikkelen en opvoeden

Denk je wel eens dat opvoeden en opgroeien bij anderen vanzelf lijkt te gaan? Het ideale gezin, lachende gezichten, goede schoolresultaten, blije foto’s op social media? Terwijl jij geregeld twijfelt of onzeker bent over de opvoeding van je zoon of dochter?

Houd je zielsveel van je kind, maar gaat het af en toe even niet meer?

Zit je met je handen in het haar? Een krijsende peuter, een kind dat niet wil eten, een dwarse puber. Of heeft je kind een diagnose en vind je het moeilijk om daar goed op af te stemmen? Op deze pagina lees je meer over twijfels en onzekerheden bij opvoeden en ontwikkelen. Ook lees je wanneer en hoe ik je daarbij kan helpen. 

Laat ik je alvast een beetje geruststellen:
Niets is wat het lijkt; je bent echt niet de enige ouder/opvoeder die problemen, twijfels of onzekerheden ervaart. Uit verschillende onderzoeken (Crombrugge, 2006; Hermanns, 1992; Ramaekers, 2009; Vriens, 2007) blijkt dat heel wat ouders onzeker zijn over het opvoeden van hun kinderen. 

Ieder kind is anders, elke ouder is anders. Een gebruiksaanwijzing van je kind krijg je er bij de geboorte niet bij. Je houdt ontzettend veel van je kind  en wilt je zoon of dochter een goede opvoeding en fijne jeugd geven. Waar hij/zij straks met een goed gevoel op terugkijkt.

Maar hoe doe je dat? Soms weet je het gewoon even niet (meer). 

Hoewel een pasklaar antwoord op ontwikkelings- of opvoedvragen niet bestaat,
is het goed te weten dat elk kind dezelfde ontwikkelingsfasen doorloopt.

En dat ouders tijdens deze ontwikkelingsfasen tegen min of meer dezelfde uitdagingen aanlopen.
Al heb je dat gevoel misschien wel…. je bent geen uitzondering.
Elke ouder vraagt zich wel eens af, waar hij/zij aan begonnen is. 
En dat betekent niet dat je niet van je kind houdt, integendeel zelfs.
Maar soms weet je het gewoon even niet meer.

Dan heb je even wat steun nodig, een luisterend oor, inzichten, handvatten om weer verder te kunnen.
Er over praten en je gehoord voelen, lucht op en is de eerste stap in de goede richting.

Ik bied je dit luisterend oor, die steun in de rug, dat inzicht of die handvatten om weer verder te kunnen.
Ik help je graag weer op weg als het even niet meer gaat….

 

Voel je dan ook welkom om je vraag te stellen, ook al is dat misschien moeilijk voor je.

 

Ontwikkelingsfasen

Tijdens de ontwikkeling naar volwassenheid doorloopt je kind verschillende ontwikkelingsfasen:

Babytijd;
– Peutertijd;
– Kleuter- en schooltijd;
– Puberteit of adolescentie.

Babytijd

Per ontwikkelingsfase moet je kind een hoop leren. Als baby moet je kind zich bijvoorbeeld veilig leren hechten aan jullie als ouders. Een veilige hechting is de kern van de ontwikkeling van je kind. Deze ontstaat wanneer jij je baby, die niets zelf kan en volledig afhankelijk is van jou, onvoorwaardelijke liefde, aandacht en voorspelbaarheid geeft (knuffelen, troosten, verzorgen, spelen, enz.), zodat je kind een basisgevoel van vertrouwen ontwikkelt. Ook moet je kind in deze periode een gezond slaap-/waakritme ontwikkelen.

Peutertijd

Eenmaal veilig gehecht gaat je kind zich vanaf een jaar of twee ook weer van je losmaken; je kind leert steeds meer zelf te doen. In de peutertijd wil je kind alles “zelf doen”, wordt het zindelijk en moet het regels leren van wat wel en niet mag; het is belangrijk voor de gewetensontwikkeling dat een kind een gezond gevoel van “goed” en “fout” ontwikkelt. Ook eetproblemen komen in deze ontwikkelingsfase voor; je kind vindt echt niet alles lekker.

Ruimte voor ontdekken, ervaren, bewegen en zelf doen, zijn belangrijk in deze ontwikkelingsfase.  Je moet je kind dus kansen geven om te klimmen, klauteren, kliederen, zelf eten, enz. Daarnaast is het belangrijk grenzen aan te geven. Hoewel grenzen aangeven in elke ontwikkelingsfase belangrijk is, is het aanleren er van in deze fase heel belangrijk; geef je je kind te weinig grenzen, dan zullen er vroeg of laat gedragsproblemen ontstaan, die uiteindelijk kunnen leiden tot tirannie. Geef je je kind te veel (te strakke) grenzen, dan zal dit ook tot problemen leiden; in dat geval krijgt je kind te weinig ruimte om zich te ontwikkelen.

Dit alles gaat natuurlijk niet vanzelf of zonder slag of stoot. Zeker als je kind een pittig karakter heeft. De peuterfase kan dan ook als een pittige periode in de opvoeding ervaren worden. Ze wordt niet voor niets ook wel “peuterpuberteit” genoemd. Je bent dus niet de enige als het even niet meer ziet zitten…

Kleuter- en schooltijd

In de kleuter- en schooltijd is het belangrijk dat je kind vrienden en vriendinnen krijgt en dat het goed mee kan op school. Dat alles is belangrijk voor het zelfvertrouwen van je kind en voor de ontwikkeling van een positief zelfbeeld. Clubjes zijn belangrijk in deze fase voor het opdoen van sociale contacten en de zelfredzaamheid van je kind. Als je kind goede contacten kan leggen met leeftijdsgenoten en goed mee kan op school dan is dit een relatief rustige fase in de ontwikkeling.

Puberteit of adolescentie

In de puberteit ontwikkelt je kind zich in een paar jaar van kind naar volwassene. Je kind maakt zich steeds verder los van jou, waardoor jullie rol ten opzichte van elkaar verandert; jullie relatie wordt steeds meer gelijkwaardig. Belangrijk is dat je zoon of dochter zijn/haar eigen identiteit kan ontwikkelen. Dat betekent dat je kind zich moet kunnen ontwikkelen tot wie hij of zij is. Je kind moet eigen keuzes leren maken, zijn eigen smaak ontwikkelen, eigen waarden en normen ontwikkelen (en ja, dat betekent dus dat smaak en keuzes van je kind kunnen afwijken van die van jou ;-)) en zelfredzaam worden; aan het einde van deze ontwikkelingsfase (je kind is dan volwassen) moet je zoon/dochter immers klaar zijn om zelfstandig en zelfredzaam in de maatschappij te kunnen functioneren. Ook tijdens deze ontwikkelingsfase heeft je kind enerzijds ruimte om zich te ontwikkelen nodig, anderzijds blijven ook grenzen (die steeds ruimer worden) belangrijk; je kind moet leren steeds meer zelf zijn eigen grenzen te bewaken en daarnaast oog te hebben voor de grenzen van anderen.

In deze ontwikkelingsfase zijn het vooral de leeftijdsgenoten (ofwel de peergroup) die in het leven belangrijk zijn voor je puber. Het hebben van vrienden en vriendinnen is ook in deze fase belangrijk voor de ontwikkeling van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen van je kind. Hoewel je als ouders niet meer prominent op de eerste plaats staat (dat is dus gezond :-)), blijf je ook nu de veilige haven en vraagbaak waar je zoon/dochter terecht kan voor steun, advies of bij problemen. Dit blijft het hele leven zo; ook als volwassene overleggen kinderen nog geregeld met hun ouders bv. wanneer ze belangrijke besluiten moeten nemen of keuzes met zwaarwegende gevolgen moeten  maken. Als ouder blijf je gedurende het leven van je kind een onlosmakelijke rol spelen.   

Belangrijke vragen bij ontwikkelen en opvoeden

Vragen waar nagenoeg elke ouder mee te maken krijgt, hebben betrekking op:

Babytijd                         : slapen, eten, huilen;
– Peutertijd                      : peutergedrag (zelf doen) en zindelijkheid;
– Kleuter- en schooltijd  : vriendschap, schoolwerk;
– Puberteit(adolesentie): los maken van ouders, pubergedrag, vriendengroep (ofwel peergroep), schoolwerk, seksualiteit.

Wanneer en hoe kan ik je helpen?

Wanneer je zorgen of twijfels hebt over de ontwikkeling of opvoeding van je kind dan kan ik je daarbij helpen door middel van kortdurende hulp. Middels een of een paar gesprekken (afhankelijk van je vraag bekijken we wat je nodig hebt) ben ik er voor dat steuntje in de rug, een luisterend oor, inzichten en handvatten. Want soms zie en weet je het gewoon even niet meer en voel je je misschien schuldig ten opzichte van je kind of misschien voel je je een slechte moeder.

Ik help je weer de goede richting op, zodat je het weer ziet zitten en verder kunt. Soms werk ik alleen met jou, of ook met je kind en/of partner, dat bepalen we in overleg. Ook het aantal sessies dat nodig is, bepalen we in overleg en is afhankelijk van je vraag. Soms is een sessie al genoeg en kan de eerste gelijk de laatste sessie zijn….

Ook wanneer er sprake is van een diagnose zoals autisme, adhd, e.d. zoek ik graag samen met jou naar passende handvatten. Kinderen met autisme bijvoorbeeld hebben vaak problemen in het afstemmen op anderen (sociale interactie), problemen met communicatie (bv. bepaalde woorden steeds herhalen) en moeite met inleven in anderen. Ook missen ze vaak het overzicht over het grote geheel, denken heel concreet en hebben moeite met processen (hoe moet ik iets doen).

Wil je vrijblijvend met me sparren over je vraag?

Kennismaken?
Voel je welkom om vrijblijvend contact met me op te nemen:

Blijf niet langer rondlopen met twijfels die aan je blijven knagen.  

Het handigste is dat je een e-mail stuurt naar info@kinderpraktijklandgraaf.nl, of gebruik het contacformulier, met daarin kort vermeld:

  • je vraag of probleem 
  • je telefoonnummer
  • je Skypenaam als je gebruik wilt maken van een gratis Skypesessie

Ik neem dan contact met je op om een gratis telefonisch contact of gratis Skypesessie met je af te spreken. Tijdens dit eerste contact leren we elkaar alvast een beetje kennen en verhelderen we de hulpvraag. Daarna bekijken we of vervolg al dan niet gewenst is. 

Bel je me liever? Dat mag ook. Ik kan je echter niet altijd direct te woord staan; spreek in dat geval je telefoonnummer en vraag in, dan bel ik je terug.

Ik wil je vragen om me niet te contacteren via Facebook of Whatsapp en dergelijke, want dan raak ik het overzicht kwijt. Mail of bel me alsjeblieft :-).

Get a Quote