Over mij

Wat leuk dat je mijn website hebt gevonden, welkom! Kijk rustig rond op mijn website om te lezen wie ik ben, waarmee ik je basisschoolkind, tiener of jou kan helpen en of dat is wat je zoekt.

Basisschoolkinderen
Ik ben Ankie Coenjaerts, pedagoog. In mijn praktijk help ik voornamelijk basisschoolkinderen die beelddenken (lees hierover meer in het menu bovenaan de pagina onder “Beelddenken”). Stuk voor stuk kanjers, bij wie de rechter hersenhelft “harder werkt” dan de linker. Hierdoor denken, leren en voelen zij zich vaak anders dan de meeste andere kinderen. Veelal is er bij beelddenkers sprake van (kenmerken van): hooggevoeligheid, hoog-begaafdheid, dyslexie, ad(h)d of autisme.

In groep 3 en 4 kunnen er, vaak onverwacht en tegen verwachting in, als gevolg van de andere denkwijze, problemen ontstaan met leren lezen, spellen, rekenen (sommen en tafeltjes worden niet geautomatiseerd, je kind blijft op de vingers tellen) en klokkijken (lesstof groepen 3 en 4). Doordat het niet lukt op school, je zoon of dochter zich ongehoord en onbegrepen voelt en hooggevoelig is, ontstaat er (ook bij jou als ouder) onzekerheid, frustratie, boosheid en verdriet. Als de juiste aanpak uitblijft, loopt je kind behoorlijke leerachterstand op, blijft mogelijk zitten of stroomt door naar een lager middelbare school niveau. Je hooggevoelige zoon of dochter kan hierdoor (faal)angst of emotionele schade oplopen. Soms wil een kind niet meer naar school of dreigt schooluitval (met alle gevolgen voor de toekomst van je kind van dien). 

Kan school je niet verder helpen? Ik wel. Want ooit zat ik met mijn dochter in dezelfde situatie als waar jij nu in zit. Doordat ik de juiste aanpak vond en deze consequent toepaste, verdwenen de leerproblemen en de angst en frustratie. Als je een stukje naar beneden scrollt op deze pagina, lees je mijn verhaal.

Tieners
Naast beelddenkers die moeite hebben met leren op de basisschool, help ik ook tieners (vanaf 11 jaar, groep 7-8, brugklas en verder) die, tegen verwachting in, slechte resultaten halen op de middelbare school doordat ze moeite hebben met leren leren. Het gaat hierbij niet alleen om beelddenkers maar ook om tieners met een andere leerstijl.

Thuis ontstaat er vaak strijd om huiswerk, je zoon of dochter is niet gemotiveerd en ongeconcentreerd, haalt lage cijfers en wordt boos, onzeker en gefrustreerd. Met als gevolg een slechte sfeer thuis en nog meer strijd. School kan je kind niet helpen met leren leren en van jou neemt je zoon of dochter niets aan. Van een vreemde vaak gelukkig wel. Zoek je die, dan kun je bij mij terecht. Want ook al lijkt het je puberzoon of -dochter niets te interesseren, bij elke onvoldoende raakt hij boos, geïrriteerd of gefrusteerd en daalt het zelfvertrouwen. Want ook jouw zoon of dochter wil overgaan en zijn of haar diploma halen!

 

Ik ben Ankie Coenjaerts, pedagoog. In mijn praktijk help ik voornamelijk basisschoolkinderen die beelddenken (ofwel die als gevolg van een visuele leerstijl) anders denken en leren, waardoor ze problemen ervaren met lezen, spelling rekenen en klokkijken.

Maar ook zie ik tieners die moeite hebben met hoe te leren (huiswerkplanning, grip op (faal)angst en tegenslag, motivatie, concentratie, zelfverantwoordelijkheid en verbeteren van schoolresultaten), ongeacht de leerstijl. Dus als je je zorgen maakt over de studieresultaten van je zoon/dochter op de middelbare school, dan help ik je ook graag verder.

Daarnaast weten ook ouders met vragen over ontwikkelen en opvoeden de weg naar mij te vinden. 

Door je tienerzoon of -dochter inzicht te geven in (zich bewust te worden van) de eigen leerstijl (hoe leer ik het beste, snelste en eenvoudigste), door hem/haar te helpen met plannen en organiseren, door hem/haar negatieve gedachten de baas te leren worden en door de zelfverantwoordelijkheid te stimuleren, krijgt je kind inzicht in hoe zich beter te concentreren, motivatie te behouden en hierdoor betere resultaten op school te behalen. Jij hoeft niet meer “aan hem te trekken” en niet alleen je zoon of dochter voelt zich zelfverzekerder, trots en beter in zijn vel, maar jij ook! En de sfeer thuis wordt ook weer gezelliger. 

 

Ouders
Naast hulp bij leren aan basisschoolkinderen en tieners help ik ook jou als ouder verder. Houd jij ontzettend veel van je kind maar loop je tegen een probleem aan in de ontwikkeling of opvoeding van je kind? Weet jij niet meer hoe je het moet aanpakken? Ben je vertwijfeld, onzeker, gefrustreerd, lig je wakker, voel je je vaak schuldig of zelfs een slechte moeder? 

Schaam je alsjeblieft niet, iedereen heeft op zijn tijd twijfels tijdens het opgroeien en opvoeden van hun kind(eren). Soms is het alleen al fijn om je verhaal te kunnen delen of om tips, handvatten of een steuntje in de rug van iemand die niet emotioneel betrokken is bij je gezin. Zoek je dat, dan kun je ook bij mij terecht. 

Ik luister naar je vraag en verhaal en bied je naast een luisterend oor,  inzichten en tips en samen zorgen we ervoor dat je weer op de goede weg komt, zodat je weet wat je wel en niet moet doen en je je weer zeker voelt tegenover je kind. En je weer volop kunt genieten van je kanjer! 

 

Mijn verhaal
Een aantal jaar geleden maakte ik me grote zorgen over mijn dochter. Ze zat in groep 3, was een slim meisje, maar toch lukte het haar maar niet op school, met lezen en rekenen. Hoe hard ze ook werkte (en dat was harder dan haar vriendinnen), e
en woord dat ze in de ene zin met moeite had ontcijferd, herkende ze in de volgende zin wéér niet. Wat had ze een hekel aan lezen. Dikke tranen, boos, weigeren te oefenen. Met spelling ging het ook niet goed. Ze schreef wat ze dacht te horen. Dictees stonden vol rode strepen, afkomstig uit de pen van de leerkracht. Sommen en tafeltjes werden niet onthouden, maar op de vingers geteld. Hoe meer ik zag dat het haar niet lukte, hoe meer ik wilde dat ze oefende, hoe meer frustratie er kwam, hoe meer ze zich afzette tegen mijn hulp. En hoe ongezelliger het thuis werd.  

Volgens de leerkracht was onze dochter intelligent genoeg. Maar ondanks extra hulp en hoe hard we ook oefenden, de achterstand bleef. Sterker nog, die liep op. Ik dacht me gek. Dyslexie was het volgens school niet. Maar wat dan wel? Ik was doodsbang voor de gevolgen die dit zou hebben; zou ze wel overgaan, zou ze vastlopen, zou ze straks nog wel naar school willen? Innerlijk zat er een angst, die ik niet meer durfde te uiten, bang voor de reactie van mensen om me heen. Was ik nu echt zo’n overbezorgde moeder? Of was het diepe innerlijke gevoel, dat mij vertelde dat er wel wat aan de hand was, toch juist?

Mijn gevoel bleek juist
Mijn gevoel bleek inderdaad juist. Door niet op te geven, zelf te zoeken naar de oorzaak van de problemen en de júiste aanpak, is het me gelukt om mijn dochter vloeiend te laten lezen, woorden juist te laten spellen, sommen en tafeltjes te onthouden en de klok te lezen. In plaats van dictees vol rode strepen, verfrommelde huiswerkblaadjes in de tas, dikke tranen of woede-uitbarstingen bij het lezen, stonden er nu complimenten op het dictee, haalde ze zelf haar huiswerk uit de tas, vlogen er geen huiswerkblaadjes meer in het rond en konden we samen genieten van gezellig een verhaaltje lezen. In plaats van met pijn in het hart zien hoe slecht het met haar ging, maakte mijn hart nu een vreugdesprongetje als ze met een big smile naar me toe rende om me te vertellen dat ze weer eens een tafeltjeswedstrijd in de klas gewonnen had

Natuurlijk heb je school en hun kennis en kunde hard nodig. Maar school weet ook niet alles. Ik heb ervaren dat je zelf ook veel kunt doen als het niet loopt zoals het zou moeten. En natuurlijk had ik geen garantie, die heb je nooit. Je hebt immers geen glazen bol.

Hoe ik het voor elkaar gekregen heb?
Door me te verdiepen in de problematiek en te zoeken naar de juiste aanpak. Daardoor kwam ik erachter dat niet iedereen op dezelfde manier informatie verwerkt. Wist ik veel. Mijn dochter bleek een visuele leerstijl te hebben. In spreektaal ook wel “beelddenken” genoemd. Dat betekent dat ze informatie, die via klanken bij haar binnenkomt, moeilijker verwerkt en niet (goed) onthoudt. Zo zit ze biologisch nu eenmaal in elkaar. Maar, op school wordt de lesstof wel via klanken aangeleerd; alle kinderen leren lezen, spellen, rekenen en klokkijken via klanken (“hakken en plakken”). Voor mijn dochter zat daar het probleem. Geen wo
nder dat er  leerproblemen ontstonden. Inmiddels weet ik dat een visuele leerstijl vooral voorkomt bij kinderen die hooggevoelig of hoogbegaafd zijn of (kenmerken) van autisme, ad(h)d en dyslexie vertonen.

Gebruik maken van een van oorsprong Amerikaanse aanpak, die in de praktijk effectief bleek en goede resultaten opleverde, bleek voor mijn dochter de spijker op zijn kop! Wat was ik blij dat ik dit gevonden had! Alle inspanning die we deden (en dat was heel wat minder dan voorheen) leverde resultaat op. En nog mooier, de rust en ontspanning keerden terug; we hadden weer een blij en vrolijk kind.  En mijn eigen onrust verdween ook; ik kon weer slapen.

Deze aanpak werkte
Op school gingen haar resultaten zienderogen vooruit. De juiste spelling van woorden werd onthouden, evenals de tafeltjes, ze telde niet meer op haar vingers. Ook behaalde ze leesniveau avi-uit. Haar resultaten verbeterden zelfs zo sterk dat ze aan het eind van de basisschool de hoogst haalbare Cito-score behaalde. Iets wat we nooit hadden verwacht. Hierdoor kon onze dochter doorstromen naar het vervolgonderwijs dat aansloot bij haar werkelijke niveau. Inmiddels in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, gaat het nog altijd heel goed met haar. Zowel qua leerresultaten als qua zelfvertrouwen en zelfbeeld. Een vrolijke tiener die goed in haar vel zit, goede resultaten haalt en zelfvertrouwen heeft. Ik denk er nog geregeld aan hoe anders het had kunnen lopen, als ik niet naar mijn gevoel geluisterd had. Als ik niet zelf het heft in handen had gepakt. Dan had ik me nu vast verweten dat ik er zelf niet alles aan gedaan had om haar te helpen.

Zelf heb ik ontzettend veel geleerd van dit proces. Ik realiseerde me dat leerkrachten ook niet alles weten. Ze zijn zich er vaak niet van bewust van dat er verschillen bestaan in de wijze waarop kinderen informatie verwerken en onthouden. Ik ga ervan uit dat leerkrachten alles doen wat binnen hun macht ligt. Maar ze moeten wel de methodes op school volgen. En die houden nu eenmaal geen rekening met verschillende wijzen van informatieverwerking. Deze aanpak, en het effect ervan, is op school vaak niet bekend. En omdat leerkrachten niet mogen (of misschien niet kunnen of willen) afwijken van methodes, staan ze voor een andere aanpak niet altijd open. Maar het is wel belangrijk om problemen op tijd te erkennen en de juist hulp in te zetten, om erger te voorkómen. 

Ik kan jouw kind ook helpen
Ik zie wat je kind doormaakt en wat het nodig heeft. Ik begrijp je. 375 pagina’s op internet lezen om erachter te komen wat er toch aan de hand is, urenlang op de verkeerde manier oefenen zonder ook maar een milimeter verder te komen, onnodige stress en frustratie, dit kan ik je kind en jou besparen. Ik vind het fantastisch om mijn kennis en ervaring aan jou en je kind door te geven. Om dezelfde situatie waarin mijn kind zat te voorkómen. Als ik je kind en jou weer zie stralen op het moment dat leren nu wel lukt, dan gebeurt bij mij hetzelfde.

                                                               —————————————
Hoe anderen mij ervaren

Ankie neemt de tijd, luistert goed naar de knelpunten van het kind
en geeft goede en bruikbare adviezen.
Ankie bedankt voor je inzet en flexibiliteit.
Zowel Dante als ik hebben de sessies als zeer prettig en zinvol ervaren.
Als ik t.z.t. hulp nodig heb of vragen heb, dan zal ik je zeker benaderen.

Moeder van Dante en Dante, 10 jaar

                                                                  ————————————— 

Wat je over mij moet weten
Als persoon ben ik rustig, open, geduldig, zachtaardig en enthousiast. Hierdoor voelen kinderen (en ouders) zich bij mij snel op het gemak. Vanuit deze veiligheid en door mijn luchtige en positieve aanpak, waarbij ik ook de nodige humor gebruik, durven kinderen dat wat ze zo moeilijk vinden weer te proberen. Ik ben altijd op zoek naar de verbinding met het kind “achter zijn/haar probleem”. Met mijn positieve manier van communiceren, door te kijken naar de krachten van het kind en hem/haar deze in te leren zetten leg ik daar de basis voor.

Wie mij kent weet dat ik

 • Moeder van een prachtige dochter ben en dol ben op mijn gezin:
 • Eerlijk ben en niet van leugentjes houd; 
 • Niet graag in het middelpunt van de belangstelling sta; 
 • Houd van lekker en gezond eten, maar een ijsje op zijn tijd beslist niet afsla :-);
 • Roken vies vind;
 • Graag gezellige dingen doe met mijn gezin, familie of vrienden;
 • Bewust (op volwassen leeftijd) pedagoog geworden ben om met hart en ziel kinderen en ouders te ondersteunen als leren of ontwikkelen even niet vanzelf gaat;
 • Pedagogiek studeerde bij Fontys Hogeschool in Sittard;
 • Tijdens de opleiding een aantal jaren werkte bij SBO “De Wissel” in Landgraaf;
 • Altijd op zoek ben naar meer kennis en veel waarde hecht aan voortdurende persoonlijke en professionele ontwikkeling, waardoor ik geregeld opleidingen en cursussen volg;
 • Naast de kinderpraktijk ook werk bij Zuyd Hogeschool in Heerlen.

Kennismaken?
Blijf niet rondlopen met je vragen of twijfels zoals ik dat deed, maar voel je welkom om je vragen te stellen. Je kunt het contactformulier dat op elke pagina van deze website staat invullen of mij een e-mail sturen voor een vrijblijvend en gratis telefoongesprek, face to face gesprek of Skypesessie waarin we de hulpvraag verhelderen. Daarna besluit je zelf of er al dan geen vervolg gewenst is.

Bel je me liever? Dat mag ook; ik kan je echter niet altijd direct te woord staan. Spreek in dat geval je naam, telefoonnummer en vraag in, dan bel ik je terug. Ik wil je vragen om me niet te contacteren via Facebook of Whatsapp en dergelijke, want dan raak ik de draad kwijt. Mail of bel me alsjeblieft :-).

E-mail     : info@kinderpraktijklandgraaf.nl
Telefoon : 06 – 22 75 06 59

Get a Quote