Leerproblemen bij beelddenken

Op deze pagina lees je tegen welke lees- en leerproblemen een beelddenker aanloopt (meer informatie over deze visuele leerstijl vind je in het menu bovenaan de website onder “Beelddenken“). Het kan zijn dat je kind niet op elk hierna benoemd onderdeel problemen ervaart. Het kan zijn dat je kind bv. wel problemen met lezen of spelling ervaart maar niet of minder met rekenen (of andersom). Ook zijn er kinderen die wel op alle hierna benoemde gebieden problemen ervaren

De problemen die je kind ervaart, kunnen leiden tot gevoelens van onzekerheid en kan leiden tot verminderd zelfvertrouwen of een laag zelfbeeld.  Mogelijk ontstaan er angsten, huilbuien, gedragsproblemen en/of is je kind humeurig, boos of neerslachtig. Dit hoeft echter niet.

Door aan te sluiten bij de visuele wijze van informatieverwerking van je kind, kunnen onderstaande problemen in enkele sessies effectief worden aangepakt. Meer informatie vind je door beneden aan deze pagina op de button “Beter lezen en rekenen” te klikken. 

Tegen welke lees- en leerproblemen loopt de beelddenker aan?

Lezen en spellen

Het leren lezen op school gebeurt d.m.v. klanken. Vanuit een stukje/detail (letter) wordt gewerkt naar het geheel (woord). De letters (losse klanken) moeten volgordelijk aan elkaar geplakt worden om tot een woord te komen. Hier stuit de beelddenker op problemen; het lukt een beelddenker niet (voldoende) om klanken aan elkaar te plakken tot een heel woord, doordat zijn verbale geheugen (waarmee hij klanken verwerkt) minder goed werkt. Het kind kan hier niets aan doen, dit is hoe hij biologisch in elkaar zit. Het kind blijft hierdoor vaak spellend of radend lezen of leest op een langzaam tempo omdat hij de woorden niet snel herkent. Doordat klanken niet goed verwerkt worden, ontstaan er ook problemen met het juist spellen van woorden.

Omdat de beelddenker beelden vormt in zijn hoofd, kan hij soms ook iets anders lezen dan er staat. Bijvoorbeeld wanneer hij het woord “vader” ziet staan. De beelddenker  krijgt een beeld van zijn papa in zijn hoofd. Vervolgens leest hij “papa” in plaats van “vader”. Voor begrijpend lezen levert dit geen problemen op. Voor technisch lezen wel. Er wordt immers een ander woord gelezen dan dat er staat.

Ook informatie die geen beeld oproept, levert voor de beelddenker een probleem op. Bij het woord “stoel” ziet een beelddenker een (mentaal) plaatje van een stoel voor zich. Maar bij woorden als “omdat”, “en”, “of”, “hoewel”, enz. komt er geen beeld. Deze zogenaamde “lege woorden” leveren problemen op bij het technisch lezen. Relatief eenvoudige woorden dus zorgen voor problemen bij het hardop lezen; vaak hoor je dat de beelddenker ze overslaat.  

Rekenen en automatiseren

Bij het leren rekenen heeft een beelddenker vaak moeite met automatiseren, bijvoorbeeld met de sommen tot 10 of 20 of met het onthouden van de tafeltjes; deze beklijven niet. Hierdoor blijft het kind op de vingers tellen.

Klokkijken

Door zijn ruimtelijke wijze van denken levert het leren klokkijken (met name het analoog klokkijken – klok met wijzers) problemen op; doordat de beelddenker beelden in zijn hoofd kan laten draaien, kunnen de wijzers voor een beelddenker zowel linksom als rechtsom draaien en leveren de termen “voor” en “over” een probleem op. Het “gevoel voor tijd” is bij een beelddenker ook zwak ontwikkeld, bv. hoe lang een uur duurt. 

 

Aanpak van deze problemen

Wanneer de beelddenker leert lezen, spellen, rekenen en klokkijken op een wijze die aansluit bij zijn/haar wijze van informatieverwerking zal het kind merken dat de schoolresultaten verbeteren. Via de aanpak “Beter lezen en rekenen” leert je kind (samen met jou) in enkele sessies technieken om op een voor de beelddenker passende wijze te leren lezen, spellen, rekenen en/of klokkijken. Uit mijn eigen ervaringen blijkt dat vrijwel van elk kind waarmee ik gewerkt heb de schoolresultaten snel vooruit gaan. Wil je meer weten over deze aanpak, klik dan hierna, in het roze kader,  op de button “Beter lezen en rekenen”.

Meer weten? Klik hier dan verder:

Lees hier meer over wat beelddenken is.

beelddenken

Vul de vragenlijst in om na te gaan of jouw kind een visuele leerstijl heeft.

Is jouw kind beelddenker?

Lees hier hoe ik je kind in enkele sessies help de lees-, spellings- en rekenresulaten en het klokkijken te verbeteren.

Beter lezen en rekenen

Kennismaken?
Voel je welkom om vrijblijvend contact met me op te nemen:

Blijf niet langer rondlopen met twijfels die aan je blijven knagen.  

Het handigste is dat je een e-mail stuurt naar info@kinderpraktijklandgraaf.nl, of gebruik het contacformulier, met daarin kort vermeld:

  • je vraag of probleem 
  • je telefoonnummer
  • je Skypenaam als je gebruik wilt maken van een gratis Skypesessie

Ik neem dan contact met je op om een gratis telefonisch contact of gratis Skypesessie met je af te spreken. Tijdens dit eerste contact leren we elkaar alvast een beetje kennen en verhelderen we de hulpvraag. Daarna bekijken we of vervolg al dan niet gewenst gewenst is. 

Bel je me liever? Dat mag ook. Ik kan je echter niet altijd direct te woord staan; spreek in dat geval je telefoonnummer en vraag in, dan bel ik je terug.

 

Ik wil je vragen om me niet te contacteren via Facebook of Whatsapp en dergelijke, want dan raak ik het overzicht kwijt. Mail of bel me alsjeblieft :-).

 

Get a Quote