Verbeter de lees- en rekenresultaten van je kind
Snellere woordherkenning, vloeiender lezen, spelling van woorden (wel) onthouden, beter automatiseren van sommen en tafeltjes, de klok met wijzers kunnen lezen

Wie

Welke kinderen ervaren problemen met lezen, spelling en rekenen?
Kinderen met een visuele leerstijl, in spreektaal “Beelddenken” genoemd (zie voor  meer achtergrondinformatie over deze leerstijl in het menu bovenaan de pagina onder
 “Beelddenken) lukt het op de basisschool vaak niet om vloeiend te lezen, spelling van woorden te onthouden, sommen en tafeltjes te onthouden (automatiseren) en/of ze kunnen de analoge klok (met wijzers) niet lezen. Ze blijven spellend lezen, woorden schrijven zoals ze ze horen en blijven op de vingers tellen als ze rekenen. Herken je dit bij je kind? Lees dan verder.

Hoe komt dat nou? 
Elk kind leert op school op dezelfde manier lezen, spellen, rekenen en klokkijken. Er wordt er geen rekening gehouden met verschillen in informatieverwerking/leerstijl tussen kinderen. Op school leren kinderen door te luisteren en door klanken te onthouden. Lezen wordt aangeleerd via “hakken en plakken”, spelling door naar de klanken in een woord te luisteren, tafeltjes door ze op te zeggen. Voor de meeste kinderen geen probleem; ze gaan meestal al snel vloeiend lezen,  onthouden de spelling van woorden evenals sommen,  automatiseren tafeltjes en leren de analoge klok (met wijzers) lezen.

Voor kinderen met een visuele leerstijl is dit niet zo vanzelfsprekend. Zij krijgen vaak wel problemen. Vaak komt dit voor jou als ouder (en ook voor de leerkrachten) als donderslag bij heldere hemel. Dit had je niet verwacht; je kind is intelligent genoeg. Het zit er wel in, maar het komt er niet uit.

Doordat kinderen met een visuele leerstijl informatie op een andere manier verwerken, zij onthouden nl. door te kijken i.p.v. door te luisteren, lukt het maar niet met lezen, spelling en rekenen. Gevolg (zoals hierboven al beschreven): woorden worden niet (snel) herkend, spelling wordt niet of verkeerd onthouden,  lezen verloopt niet vloeiend, sommen en tafeltjes worden niet geautomatiseerd (deze kinderen blijven lang op de vingers tellen) en het lukt vaak ook niet om de klok met wijzers te lezen.

Dit komt doordat het geheugen om klanken te verwerken van kinderen met een visuele leerstijl minder goed ontwikkeld is (hier kan het kind niets aan doen, zo werken zijn/haar hersenen (biologisch) nu eenmaal); de lesstof die op school door luisteren wordt aangeboden, wordt zodoende niet goed opgeslagen in het geheugen (Freed & Parsons, 2010) ofwel niet goed onthouden.

Dyslexie of niet?
Soms wordt er bij kinderen met een visuele leerstijl gedacht aan dyslexie, maar wordt die diagnose niet gesteld omdat het kind net een tikkeltje te goed leest/spelt. Of de diagnose wordt wel gesteld, maar worden met het behandeltraject de gestelde doelen niet behaald. Vaak gebeurt er daarna dan niets meer. 

Meer dan eens heb ik dan ook kinderen begeleid die een heel dyslexiebehandeltraject achter de rug hadden, maar (te) weinig vooruitgang boekten. Zelfs logopedisten (die zelf kinderen met dyslexie behandelen) kwamen met hun eigen kinderen naar mij om ze verder te helpen.  

Dyslexiebehandelingen werken dus blijkbaar niet altijd. Er wordt meestal méér op dezelfde wijze geoefend, dus nog meer luisteren naar klanken. Terwijl kinderen met een visuele leerstijl hiermee juist moeite hebben. Een andere (visuele) ingang helpt hen om de lesstof te onthouden. 

Hoe

Hoe de schoolresultaten te verbeteren (aanpak)?
Door de lesstof aan te bieden op de manier die aansluit bij de wijze van informatieverwerking van je kind. Je kind gaat geen ellenlang traject in, maar leert in enkele sessies (samen met jou) de basis om informatie visueel op te slaan. Met de juiste aanpak verbeteren de lees-, spellings- en rekenresultaten van je kind. Wat je kind precies leert, lees je hierna in de roze balk.

Deze aanpak wérkt

Deze aanpak werkt bij kinderen met een visuele leerstijl. In de Verenigde Staten heeft onderwijskundige Jeffrey Freed (Freed & Parsons, 2010) laten zien dat duizenden kinderen met een visuele leerstijl door deze aanpak beter gingen lezen, spellen en rekenen. 

En ook ik heb ervaren dat deze aanpak werkt. Zelf kreeg ik er, geheel onverwacht, mee te maken toen mijn  een visuele leerstijl bleek te hebben en tegen de genoemde probleem aanliep. Door deze visuele aanpak gingen haar resultaten met sprongen vooruit; ze ging vloeiend lezen, onthield spelling van woorden wel, tafeltjes werden geautomatiseerd (in de klas won ze meer dan eens de tafeltjeswedstrijd die de juf hield) en uiteindelijk behaalde ze in groep 8 de hoogst haalbare Citoscore. Een succes dat ik in groep 3 nooit verwacht had.

Dit succes was voor mij aanleiding om ook met andere kinderen met een visuele leerstijl te gaan werken. Toen ik zelf ervaren had tot welke vooruitgang deze aanpak leidde, kun je je mijn motivatie om ook andere kinderen deze successen te laten ervaren, wel voorstellen. En….. zoals verwacht, de aanpak werkte ook bij de andere kinderen die ik begeleidde en begeleid; ook zij gingen (gaan) op school zienderogen vooruit.

                                                                                     ———————————————

Lotte heeft toetsjes gehad. 
Dankzij jouw hulp is ze met taal van een D naar C-score gegaan. 
Voor rekenen heeft ze een A+. Ik ben blij dat je ons geholpen hebt. 
Moeder van Lotte, 7 jaar

———————————————

Ook jouw zoon of dochter kan met sprongen vooruitgaan op school
Wat is daarvoor nodig?

  • Allereerst moet je kind een visuele leerstijl hebben. Om een idee te krijgen of hiervan sprake is, kun je alvast de gratis vragenlijst op deze website invullen via het menu “Beelddenken” boven aan de pagina. In de eerste sessie van de training (meer informatie hierover volgt als je verder doorleest) stellen we vast of dit inderdaad zo is. Mocht vastgesteld worden dat je kind geen visuele leerstijl heeft, dan heeft het verder volgen van de training geen zin. Stellen we vast dat dit wel zo is, dan heb ik het volgende van je nodig. 
  • Jouw betrokkenheid en ervoor willen gaan. Tenminste als je resultaten wilt. En dat wil je, neem ik aan. Als je slechts een beetje wil, blijft twijfelen of je gemakkelijk van je koers laat brengen, dan zullen de resultaten daar ook naar zijn.  
  • Verder moet je bereid zijn om in 4-5 sessies samen met je kind en met mij te werken, en vervolgens met de handvatten die je krijgt zelf aan de slag te gaan. Je hoeft niet bang te zijn dat je urenlang met je kind moet gaan oefenen; het gaat er juist om dat je kort, maar op de juiste wijze oefent. 

Hoe eerder je begint, hoe beter
De plasticiteit van de hersenen, waarmee bedoeld wordt “het vermogen van de hersenen om nieuwe verbindingen aan te maken” is tot de leeftijd van ongeveer 9 jaar zeer groot. Hoe meer en sterker de verbindingen hoe meer en beter je kind informatie kan onthouden. Dus, h
oe eerder je de problemen op de juiste wijze aanpakt, hoe meer je de achterstand kunt beperken en vooruitgang kunt boeken. Wees overigens gerust, ook na deze leeftijd blijven de hersenen zich ontwikkelen ;-). Pas rond de leeftijd van 25 jaar zijn ze “af“.

Wat je kind met deze aanpak leert 

Middels visuele aanpak van de lees-, spellings- en rekenproblemen (en klokkijken) leert je kind de lesstof die op school via luisteren (ook wel verbaal/auditief genoemd) wordt aangeboden, visueel om te zetten naar zijn/haar wijze van denken ofwel informatie verwerken (kijken). 

Je kind:
– leert woorden sneller herkennen;
– gaat vloeiender lezen;
– kan de spelling van woorden (wel) onthouden;
– onthoudt sommen en tafeltjes beter;
– leert de analoge klok (met wijzers) lezen.

Kortom, je kind kan door de aanpak die aansluit bij zijn/haar wijze van informatieverwerking de lesstof verwerken, opslaan, onthouden en gebruiken bij werkjes en toetsen.  

Bovendien:
Deze aanpak heeft een positief effect op het zelfvertrouwen en zelfbeeld van je kind; je zoon/dochter zal zich blijer gaan voelen. 

Waardevolle redenen dus om je kind deze aanpak (training) te gunnen! 


Tijdens de trainingsessies is er ruimte voor creativiteit, spel en bewegen.

Duur

De training (“Ik leer anders”) bestaat uit 4-5 sessies van elk 1 uur. Hierna lees je, onder “Basistraining”, meer over de inhoud.

We spreken altijd eerst een eerste sessie af, waarin we vaststellen of je zoon/dochter een visuele leerstijl heeft. Daarna besluit je of je de overige sessies afneemt.  En wat de inhoud daarvan is, afgestemd op de behoefte van jouw kind.

Basistraining

Wat gaan we precies doen?
De basistraining omvat de volgende sessies. Ik werk individueel met jouw kind en met jou. Jij maakt je de technieken eigen zodat je met je kind op de juiste wijze aan de slag kunt.

–      Sessie 1: Vaststellen visuele leerstijl (beelddenken), hoofd opruimen en visueel leren spellen
        We ruimen het hoofd van je kind op en delen dit in, zodat het informatie geordend kan opslaan en terugvinden, bijvoorbeeld bij een dictee of proefwerk.
        We gaan visueel woorden opslaan in het hoofd van je kind waardoor de spelling van een woord wel onthouden wordt. Je kind wordt zich er bewust van              dat het anders (primair visueel, dus door kijken i.p.v. auditief, door luisteren) denkt en leert, dat dit zijn kracht is en dat hij/zij deze moet gaan inzetten. 

–      Sessie 2: Technisch- en begrijpend lezen
        Tijdens deze sessie gaan we aan de slag met technisch en begrijpend lezen. Duidelijk wordt waarom het lezen tot nog toe niet goed lukt en hoe het lezen
        middels visuele wijze verbeterd kan worden: snellere woordherkenning en vloeiender lezen. We gaan aan de slag met teksten die zoveel mogelijk
        aansluiten bij de interesse van je kind.   

–      Sessie 3: Rekenen/automatiseren van tafeltjes
        Tijdens sessie 3 gaan we met rekenen aan de slag. Je kind krijgt over- en inzicht in de cijfers en leert technieken om sommen tot 10 of 20 (afhankelijk van
        wat je kind al wel of niet kan) op te slaan. Ook gaan we aan de slag met het opslaan van de tafeltjes in het geheugen. Uit ervaring weet ik dat één sessie
        voor het rekenen m
eestal niet voldoende is. In overleg met jou kunnen er één of meer extra sessies gepland worden. Die keuze maak je zelf.

–      Sessie 4: Klokkijken
        Tijdens de laatste sessie gaan we met de analoge klok (de klok met wijzers) aan de slag. Veel kinderen met een visuele leerstijl (beelddenkers ) hebben
        hier moeite mee. Door hun ruimtelijk-visuele wijze van denken, kunnen de wijzers zowel van links naar rechts als van rechts naar links draaien. Daarnaast
        hebben veel beelddenkers een zwak tijdsbesef. Door ook dit onderdeel op visuele wijze aan te pakken, merkt je kind dat het nu wel kan klokkijken.

Aanvullende sessies

Het is mogelijk om aanvullende sessies af te nemen. Bijvoorbeeld als je kind meer tijd nodig heeft om zich een onderdeel eigen te maken. Jij bepaalt hierin wat je wilt. Het is voor mij ook mogelijk om je kind langere tijd te begeleiden indien dit nodig is of als je zelf de mogelijkheid niet hebt om te oefenen. 

Waar

De training kan bij je thuis plaatsvinden of op school (mits school hier toestemming voor geeft). Als ouder ben je aanwezig om de technieken aan te leren. Ook kun je dan je vragen stellen en geef ik je zoveel mogelijk tips en handvatten over de aanpak. Zodra de praktijkruimte gereed is, kan de training ook bij mij in de praktijk plaatsvinden.

Kosten

De kosten voor een sessie  “Beter lezen & rekenen” bedragen € 60,00 (vrijgesteld van BTW) per sessie van 1 uur. Dit is exclusief het werkboek van € 39,00. 

Je betaalt per keer aan het einde van de sessie,
je hoeft dus niets vooruit te betalen.

Omdat ik geen mogelijkheid tot pinnen heb, verzoek ik je wel om gepast à contant te betalen. Heeft je kind langdurige begeleiding van mij nodig? Dan spreken we een tarief  op maat af.

Ik hoor je denken “Poeh, best veel”.
Ja, als je naar de korte termijn kijkt dan is het best veel.
Maar realiseer je dat de basis van lezen, spellen en rekenen bepalend is voor de toekomst van je kind.
We leven nu eenmaal in een talige maatschappij en in een diplomaland; als taal en rekenen niet goed lukken,
is het (straks) moeilijk meekomen in het vervolgonderwijs en ook later in de maatschappij.
Bovendien willen werkgevers de zekerheid van diploma’s.
Kijkend naar de lange termijn, zijn de kosten dus relatief. 

Bovendien: Je kind krijgt een positiever zelfbeeld, meer zelfvertrouwen en zal zich blijer voelen als het merkt dat het lezen, spellen of rekenen nu wel lukt! Waardevolle redenen dus om je kind een of meerdere sessies of misschien wel de gehele basistraining te gunnen.

Toestemming

Om je kind de training (of één of enkele losse sessies) te laten volgen, is vooraf schriftelijke toestemming van de gezaghebbende ouders/verzorger(s) nodig (wettelijk verplicht). Geeft een van beide gezaghebbende ouders/verzorgers geen toestemming, dan kan de training geen doorgang vinden.

Wil je meer weten of kennismaken?  

Neem dan gerust vrijblijvend contact met me op:

Blijf niet langer rondlopen met twijfels die aan je blijven knagen. Met enkele sessies, help ik je kind weer op de juiste weg. Een eerste contact/intake is sowieso vrijblijvend en kosteloos, dus voel je welkom om je vragen te stellen.

Het handigste is dat je een e-mail stuurt naar info@kinderpraktijklandgraaf.nl, of gebruik het contacformulier, met daarin kort vermeld:

  • je vraag of probleem 
  • je telefoonnummer

Ik bel je dan terug om je vraag te bespreken en al dan geen vervolg af te spreken. Bel je me liever? Dat mag ook. Ik kan je echter niet altijd direct te woord staan; spreek in dat geval je telefoonnummer en vraag in, dan bel ik je terug.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Get a Quote