Zienderogen beter lezen, spellen en rekenen: Aan de slag met je visuele kracht!

Herken je dit?

Hoewel hij zich harder inspant dan zijn vrienden of vriendinnen lukt het je kind maar niet om een stukje tekst te lezen of ogenschijnlijk eenvoudige sommen zonder vingers uit te rekenen en/of om tafeltjes te automatiseren. Hoe kan dat toch? 

Van spellingsregels, verdubbelaars, klinkerdieven, ezel- en kikkerwoorden begrijpt je kind niets of kan ze niet toepassen. 

Klokkijken lukt je zoon of dochter ook nauwelijks of niet; het boeit hem ook niet, met tijd lijkt je kind niets op te hebben.

Aandacht richten op schoolwerk of zich concentreren is lastig. Dat is toch ook moeilijk als hij het niet begrijpt of als het niet lukt?

Je kind heeft niet altijd meer zin om zich nog in te zetten. Logisch toch, als alle inzet vooral stress en frustratie oplevert, maar niet beloond wordt met betere resultaten?

Meerdere opdrachten achter elkaar kan je kind lastig onthouden of uitvoeren. Je moet hem bijvoorbeeld meermaals vragen of hem eraan herinneren om zijn jas op te hangen, zijn tas op te ruimen, zijn handen te wassen en aan tafel te gaan zitten. Met als resultaat dat de jas nog wel opgehangen wordt, de tas met een beetje geluk ook nog wordt opgeruimd, maar dat je kind de laatste twee opdrachten alweer vergeten is? Je wordt er soms gek van.

Het doet je pijn je kind zo gefrustreerd te zien en je zo machteloos te voelen dat de tranen je er geregeld van in de ogen springen. Het is toch niet eerlijk dat school vooral stress, frustratie en onvoldoendes oplevert in plaats van leerplezier en voldoendes, terwijl je kind de capaciteiten heeft en zo zijn best doet om goede schoolresultaten te behalen?  Hij verdient het toch ook om goede punten te halen? Je bent zo bang voor de toekomst. Hoe kun je voorkomen dat je kind nog meer achterop raakt en straks misschien zelfs niet meer naar school wil? Over de gevolgen die dat kan hebben, denk je liever niet na. Wanneer legt er eindelijk iemand de vinger op de zere plek, zodat je kind eindelijk verder geholpen wordt?

                                                                    ———————————————————————-                

Hoe geweldig zou het zijn 

Als je nu eindelijk begrijpt waarom het je kind tot dusverre maar niet lukt? Als je kind dat ook zelf leert begrijpen en merkt dat hij het wel kan en niet dom is? Dat hij taken op school afmaakt en zijn inspanning hem betere resultate gaat opleveren? En je kind daardoor meer zelfvertrouwen krijgt en weer beter in zijn vel  komt te zitten. En wat zou het voor jou betekenen en voor de rest van het gezin? Zou je weer rustig kunnen slapen en zou het weer gezelliger worden in huis?

 

Met de aanpak “Zienderogen beter lezen, spellen en rekenen: Aan de slag met je visuele kracht” kan je kind dit bereiken

In 4 tot 5 individuele sessies leer ik jouw kind, in jouw bijzijn, hoe op visuele wijze te spellen, lezen, rekenen en klokkijken. Een aanpak die werkt bij kinderen met een visuele leerstijl. In de Verenigde Staten heeft onderwijskundige Jeffrey Freed (Freed & Parsons, 2010) laten zien dat duizenden kinderen met een visuele leerstijl door deze aanpak beter gingen lezen, spellen en rekenen. 

En ook ik heb ervaren dat deze aanpak werkt. Zelf kreeg ik er, geheel onverwacht, mee te maken toen mijn  een visuele leerstijl bleek te hebben en tegen de genoemde probleem aanliep. Door deze visuele aanpak gingen haar resultaten met sprongen vooruit; ze ging vloeiend lezen, onthield spelling van woorden wel, tafeltjes werden geautomatiseerd (in de klas won ze meer dan eens de tafeltjeswedstrijd die de juf hield) en uiteindelijk behaalde ze in groep 8 de hoogst haalbare Citoscore. Een succes dat ik in groep 3 nooit verwacht had.

Deze aanpak wérkt

Deze aanpak werkt bij kinderen met een visuele leerstijl. In de Verenigde Staten heeft onderwijskundige Jeffrey Freed (Freed & Parsons, 2010) laten zien dat duizenden kinderen met een visuele leerstijl door deze aanpak beter gingen lezen, spellen en rekenen. 

En ook ik heb ervaren dat deze aanpak werkt. Mijn eigen dochter bleek ook een visuele leerstijl te hebben. Door deze visuele aanpak gingen haar schoolresultaten met sprongen vooruit; ze ging vloeiend lezen, onthield de spelling van woorden nu wel, tafeltjes werden geautomatiseerd (in de klas won ze meer dan eens de tafeltjeswedstrijd die de juf hield) en uiteindelijk behaalde ze in groep 8 de hoogst haalbare Citoscore. Een succes dat ik in groep 3 nooit verwacht had.

Dit succes was voor mij aanleiding om ook met andere kinderen met een visuele leerstijl te gaan werken. En zoals verwacht, de aanpak werkte ook bij de andere kinderen die ik begeleidde en begeleid; ook zij gingen (gaan) op school zienderogen vooruit. Als je nog niet weet of je kind mogelijk een visuele leerstijl heeft, ga dan naar de gratis vragenlijst en beantwoord de vragen. 

                                                                                     ———————————————

Lotte heeft toetsjes gehad. 
Dankzij jouw hulp is ze met taal van een D naar C-score gegaan. 
Voor rekenen heeft ze een A+. Ik ben blij dat je ons geholpen hebt. 
Moeder van Lotte, 7 jaar

———————————————

Wat je kind met deze aanpak leert 

Middels visuele aanpak van de lees-, spellings- en rekenproblemen (en klokkijken) leert je kind (samen met jou) de lesstof die op school via luisteren (ook wel verbaal/auditief genoemd) wordt aangeboden, visueel om te zetten naar zijn/haar wijze van denken ofwel informatie verwerken (kijken). 

Je kind:
– leert woorden sneller herkennen en gaat vloeiender lezen, zodat het een tekst, verhaal of boek kan lezen;
– kan de spelling van woorden (wel) onthouden, zodat dictees niet meer vol fouten staan;
– onthoudt sommen en tafeltjes, zodat hij niet meer op de vingers hoeft te tellen;
– leert de analoge klok (met wijzers) lezen, zodat hij weet hoe lang hij nog kan gamen of spelen, wanneer hij thuis moet komen of naar bed moet.

Kortom, je kind kan door de aanpak die aansluit bij zijn/haar wijze van informatieverwerking de lesstof verwerken, opslaan, onthouden en gebruiken bij werkjes en toetsen.  

Bovendien:
Nu je kind merkt dat het wel lukt, verminderen buikpijn, stress, angst, frustratie….
Deze aanpak heeft een positief effect op het zelfvertrouwen en zelfbeeld van je kind;
je zoon of dochter zal zich beter in het vel voelen. 

Waardevolle redenen dus om je kind deze aanpak (training) te gunnen! 


Tijdens de trainingsessies is er ruimte voor creativiteit, spel en bewegen.

Duur

De basistraining bestaat uit 4 sessies van elk 1 uur. Hierna lees je meer over de inhoud. Je neemt altijd de gehele basisstraining af, bestaande uit 4 sessies (losse sessies zijn niet mogelijk). Indien gewenst, kan de inhoud op maat aangepast worden aan wat jouw kind nodig heeft, bv. alleen spelling en lezen of juist alleen rekenen en klokkijken. Mocht bij de eerste sessie onverhoopt blijken dat je zoon of dochter geen visuele leerstijl heeft, dan zal ik je dit aangeven. Dan stopt de training na de eerste sessie. 

Basistraining

Wat gaan we precies doen?
De basistraining omvat standaard de volgende sessies. Ik werk individueel met jouw kind en met jou. Ik leer je technieken die jij je eigen maakt zodat je met je kind op de juiste wijze aan de slag kunt. 

Heeft je kind een bepaald onderdeel van de basistraining al onder de knie en hoeven we dit niet aan te pakken? Dan gaan we tijdens die sessie met een van de andere onderdelen aan de slag dat wel aandacht behoeft. Hoe de invulling eruit ziet, bepalen we vooraf in overleg. 

–      Sessie 1: Vaststellen visuele leerstijl (beelddenken), hoofd opruimen en visueel leren spellen
        We ruimen eerst het hoofd van je kind op en delen dit in, zodat je kind rust krijgt in het hoofd en informatie geordend kan opslaan en terugvinden, 
       
bijvoorbeeld bij een dictee of proefwerk. We gaan visueel woorden opslaan in het hoofd van je kind waardoor de spelling van een woord wel
        onthouden wordt. Je kind wordt zich er bewust van dat het anders (primair visueel, dus door kijken i.p.v. auditief, door luisteren) denkt en leert,
        dat dit zijn kracht is en dat hij/zij deze moet gaan inzetten. 

–      Sessie 2: Technisch- en begrijpend lezen
        Tijdens deze sessie gaan we aan de slag met technisch en begrijpend lezen. Duidelijk wordt waarom het lezen tot nog toe niet goed lukt en hoe het
        lezen
middels visuele wijze verbeterd kan worden: snellere woordherkenning en vloeiender lezen. We gaan aan de slag met teksten die zoveel mogelijk
        aansluiten bij de interesse van je kind.   

–      Sessie 3: Rekenen/automatiseren van tafeltjes
        Tijdens sessie 3 gaan we met rekenen aan de slag. Je kind krijgt over- en inzicht in de cijfers en leert technieken om sommen tot 10 of 20 (afhankelijk van
        wat je kind al wel of niet kan) op te slaan. Ook gaan we aan de slag met het opslaan van de tafeltjes in het geheugen. Uit ervaring weet ik dat één sessie
        voor het rekenen m
eestal niet voldoende is. In overleg met jou kunnen er één of meer extra sessies gepland worden. Die keuze maak je zelf.

–      Sessie 4: Klokkijken
        Tijdens de laatste sessie gaan we met de analoge klok (de klok met wijzers) aan de slag. Veel kinderen met een visuele leerstijl (beelddenkers ) hebben
        hier moeite mee. Door hun ruimtelijk-visuele wijze van denken, kunnen de wijzers zowel van links naar rechts als van rechts naar links draaien. Daarnaast
        hebben veel beelddenkers een zwak tijdsbesef. Door ook dit onderdeel op visuele wijze aan te pakken, merkt je kind dat het nu wel kan klokkijken.

Aanvullende sessies

Het is mogelijk om aanvullende sessies af te nemen. Bijvoorbeeld als je kind meer tijd nodig heeft om zich een onderdeel eigen te maken. Jij bepaalt hierin wat je wilt. Het is voor mij ook mogelijk om je kind langere tijd te begeleiden indien dit nodig is of als je zelf de mogelijkheid niet hebt om te oefenen. 

Waar

De training vindt bij mij in de praktijk plaats. Indien gewenst kan deze ook bij je thuis plaatsvinden of op school (mits school hier toestemming voor geeft). Als ouder ben je aanwezig om de technieken aan te leren. Ook kun je vragen stellen en geef ik je zoveel mogelijk tips en handvatten over de aanpak. 

Investering

De investering voor de basistraining “Zienderogen beter lezen, spellen en rekenen: Aan de slag met je visuele kracht!” bedraagt € 240,00  (vrijgesteld van BTW). Aanvullende losse sessies zijn altijd mogelijk (investering € 60,00 per sessie van 1 uur).  

Je betaalt de gehele training vooraf in een keer per bank of je betaalt aan het eind van elke sessie contant. Omdat ik geen mogelijkheid tot pinnen heb, verzoek ik je wel om gepast te betalen. 

Heeft je kind langdurige begeleiding van mij nodig? Dan spreken we een tarief  op maat af.

Wat verwacht ik van jou?

  • Allereerst vraag ik je na te gaan of je kind mogelijk een visuele leerstijl heeft. Dit kun je eenvoudig doen door de vragen van de gratis vragenlijst op deze website te beantwoorden. In de eerste sessie van de aanpak “Zienderogen beter lezen, spellen en rekenen: Aan de slag met je visuele kracht” stellen we vast of je kind een visuele leerstijl heeft. Mocht blijken dat dit niet zo is, dan heeft het verder volgen van de training geen zin.

    Stellen we vast dat je kind inderdaad een visuele leerstijl heeft, dan heb ik het volgende van je nodig:

  • Je bereidheid om 4x een uur samen met je kind de sessies bij mij in de praktijk te volgen en vervolgens met de handvatten die je krijgt zelf aan de slag te gaan. Je hoeft niet bang te zijn dat je urenlang met je kind moet gaan oefenen; het gaat er juist om dat je kort, maar op de juiste wijze, oefent met je kind (zo vaak als mogelijk maar bij voorkeur minimaal 5x per week). 

 

Hoe eerder je begint, hoe beter
De plasticiteit van de hersenen, waarmee bedoeld wordt “het vermogen van de hersenen om nieuwe verbindingen aan te maken” is tot de leeftijd van ongeveer 9 jaar zeer groot. Hoe meer en sterker de verbindingen hoe meer en beter je kind informatie kan onthouden. Dus, h
oe eerder je de problemen op de juiste wijze aanpakt, hoe meer je de achterstand kunt beperken en vooruitgang kunt boeken. Wees overigens gerust, ook na deze leeftijd blijven de hersenen zich ontwikkelen ;-). Pas rond de leeftijd van 25 jaar zijn ze min of meer “af“.

Toestemming

Om je kind de training (of één of enkele losse sessies) te laten volgen, is vooraf schriftelijke toestemming van de gezaghebbende ouders/verzorger(s) nodig (wettelijk verplicht). Geeft een van beide gezaghebbende ouders/verzorgers geen toestemming, dan kan de training geen doorgang vinden.

Ben je het zat dat je kind op school maar niet verder komt?
Wil je af van stress en frustratie en wil je betere schoolresultaten?
Meld je kind dan vandaag nog aan!  

Ja, ik meld mijn kind aan voor de basisstraining:
“Zienderogen beter lezen, spellen en rekenen: Aan de slag met je visuele kracht!”

 

Het handigste is dat je een e-mail stuurt met als onderwerp “Aanmelding basistraining” naar info@kinderpraktijklandgraaf.nl, of gebruik het contacformulier. Vermeld bij het contactformulier eveneens “Aanmelding basistraining” bij het onderwerp. Vermeld daarnaast in je e-mail of op het contactformulier:

  • de naam van je kind 
  • je telefoonnummer

    Ik neem dan contact met je op om je aanmelding verder te bespreken. 
Get a Quote