Zienderogen beter lezen, spellen en rekenen

Lees-, spellings- en/of rekenproblemen van je basisschoolkind doeltreffend aanpakken?
Aan de slag met zijn/haar visuele kracht!

        
Bij mij kunnen basisschoolkinderen, die problemen hebben met leren lezen, spelling, rekenen en klokkijken, terecht voor kortdurende hulp
Tieners, bij wie de schoolresultaten niet zijn zoals verwacht/gehoopt, k
unnen bij mij terecht om te leren leren.
Ouders die een steuntje in de rug nodig hebben, help ik graag als er vragen of onzekerheden over opvoeden zijn.

——————————————————–

      Zit je zoon of dochter in groep 3-4-5 of 6 van de basisschool en maak je je als moeder behoorlijke zorgen over hoe het gaat op school? Omdat het niet lekker loopt, je kind laat niet zien wat je op basis van zijn capaciteiten zou verwachten? Weet en voel je dat er meer in zit, maar komt het er niet uit? Levert school je kind, én jou, stress op? Zodanig dat dit thuis zijn weerslag heeft, niet alleen op je kind maar ook op jou? Klaagt je kind regelmatig over buikpijn, huilt het of wordt het boos? Of wil je zoon of dochter misschien zelfs niet meer naar school?

      Weet je het niet meer? Want al die gesprekken met de leerkracht, intern begeleider en/of externen en de geboden hulp hebben niet (afdoende) geholpen? Is er wellicht een diagnose gesteld (add – adhd – autisme – dyslexie – hoogbegaafdheid en/of hoogsensitiviteitof vertoont je kind hier kenmerken van? Kan desondanks niemand er echt de vinger op leggen waarom het je kind maar niet lukt op school? Schieten de tranen van onmacht je regelmatig in de ogen? Hoe kan het toch dat het maar niet lukt? Wil jij je kind ontzettend graag verder helpen maar weet je niet meer hoe? 

      Voor de leesbaarheid staat de tekst op deze pagina in de hij-vorm. Maar daar waar hij/zijn/hem staat, wordt ook zij/haar bedoeld.

Herken je dit? 

           Ondanks zijn normale of zelfs hoge intelligentie lukt het je kind maar niet om ogenschijnlijk eenvoudige dingen, zoals het onthouden van de spelling van woorden, vloeiend lezen, het uitrekenen van (eenvoudige) sommen en/of tafeltjes automatiseren, onder de knie te krijgen.  De basisstof uit de groepen 3-4 lijkt niet goed verankerd te zijn. 

      – In geval van leesproblemen
   leest je kind spellend of radend of herkent woorden traag, waardoor het leestempo laag ligt. Misschien leest je kind andere woorden dan die die er
   staan, bv. “boot” in plaats van “schip” of “papa” in plaats van “vader”; 
In geval van rekenproblemen
   zit de basis er niet in: je kind heeft sommen (tot 10 en/of 20) en tafeltjes niet geautomatiseerd, hij blijft op de vingers tellen en draait wellicht cijfers om; 
In geval van problemen met spelling
   schrijft je kind de woorden fonetisch (wat hij denkt te horen); mogelijk draait je kind nog regelmatig letters (b/d). 

      Regelmatig klaagt je kind over buikpijn, huilt of krijgt driftbuien (of hij wil niet meer naar school). Hij lijkt het niet te begrijpen op school en/of voelt zich  onbegrepen. Overspoeld door alle informatie zit zijn hoofd vol. 

Je kind is bang om fouten te maken, hij wil het liefst alles goed doen. Regelmatig begint hij niet aan taakjes; hij wil er eerst (bijna) zeker van zijn dat het hem gaat lukken. Je hebt hem al zo vaak verteld dat hij fouten mag maken? Wat kun je nog doen?

Van huiswerk en dingen moeten, zoals leeskilometers maken of zaken eindeloos herhalen, raakt je kind behoorlijk gefrustreerd. Je kind moet (onevenredig) veel inspanning leveren, vaak meer dan anderen, zonder dat het hem veel vooruitgang oplevert. Het huilen staat je soms nader dan het lachen, want telkens moet jij maar weer zien hem over te halen om toch zijn huiswerk te maken en te oefenen.

      Op school hoor je dat je kind regelmatig niet met werken begint, werkjes niet afmaakt of zijn aandacht er niet bij kan houden (terwijl concentreren wel lukt bij dingen waar hij écht in geïnteresseerd is).

(Cito)Toetsen leveren slapeloze nachten en huilbuien op. Je kind maakt ze in de regel slecht. Hij heeft sowieso een hekel aan toetsen, en al helemaal onder (tijds)druk. Hoewel de juf of meester (en wellicht ook anderen) er alles aan doen om je kind verder te helpen, blijft resultaat nagenoeg uit.

Regelmatig roept je kind dat hij dom is en het niet kan. Het doet zo veel pijn om je kind te zien worstelen met zijn schoolwerk, woede en verdriet. Je moederhart breekt… Maar voor jou is het onderhand niet altijd meer op te brengen om nog met begrip te reageren.

Je kunt bijna nergens anders meer aan denken. Hoe kun je je kind verder helpen? Als het zo doorgaat, blijft hij zitten. Je bent zo bang dat het bergafwaarts zal gaan. Wat zal de toekomst brengen? 

      Je bent ten einde raad. Want wat je ook doet, je kind komt gewoon geen stap verder. Hopeloos word je ervan. ’s Nachts lig je wakker en pieker je je gek. Want diep van binnen voel je gewoon dat het in je kind zit. Waarom lukt het dan toch maar niet, waarom weet niemand wat te doen?  

Doorgaan op dezelfde manier is geen optie meer

Het kan zo echt niet langer verder. Als er niet snel iets verandert, raakt je kind steeds verder achterop en emotioneel in de put. Als het nog even duurt, wil hij dadelijk niet meer naar school. Er moet nu echt wat gebeuren, want hoe langer je nog wacht, hoe lastiger het wordt om nog wat aan de achterstand te doen. Wat je nodig hebt, is iemand die ziet wat er aan de hand is. Iemand die begrijpt wat er nodig is en die je kind verder kan helpen.

En ik begrijp het als geen ander, ik weet ook hoe je je voelt. En ik weet hoe je kind verder te helpen. Want ook ik heb ooit in deze situatie gezeten met mijn dochter.

Hoe zou het zijn 

Als je iemand had gevonden die uit eigen ervaring begrijpt waarom het niet lukt en die je kind verder kan helpen? Als je kind lachend uit school komt in plaats van gestrest? Als het leren nu wel lukt, je kind taakjes afmaakt en voldoendes scoort? Kortom, als je kind betere resultaten behaalt en weer beter in zijn vel zit? En wat zou dit voor jou betekenen en voor de rest van het gezin? Zou je weer rustig kunnen slapen en zou het weer gezelliger worden in huis? 

Vooruitgang ligt binnen handbereik

Toen ik zelf in deze situatie zat met mijn dochter, ben ik op onderzoek uitgegaan naar wat er toch aan de hand kon zijn. Waarom lukte het maar niet op school? Aan haar intelligentie lag het niet. Ik kwam erachter dat mijn dochter een visuele leerstijl ofwel visuele denkwijze heeft. In spreektaal wordt dit ook wel “beelddenken” genoemd. Iemand met een visuele leerstijl (beelddenken) leert op een geheel andere wijze dan de meeste mensen, namelijk door te zien/te kijken. Deze wijze van informatieverwerking verschilt van die van de meeste kinderen (volwassenen); de meeste mensen verwerken informatie namelijk door te luisteren naar klanken (ook wel “woorddenken” genoemd). Een beelddenker vergeet echter wat hij hoort, maar onthoudt wat hij ziet.

                                                                                    “Beelddenken is echt een geheel andere leerstijl
                                                                                             d
ie een andere zienswijze op leren
                                                                                                en een andere aanpak vereist” 
                                                                                                          (Davis & Braun, 2016).

Naast deze andere wijze van informatie verwerken, zijn veel beelddenkers hooggevoelig, waardoor hun hoofd volloopt en ze emotioneel overprikkeld raken.

Welke gevolgen heeft dit voor school? 

Een kind met visuele leerstijl krijgt ermee te maken dat de lesstof op school (leren lezen, spellen, rekenen) wordt aangeboden op een manier die niet aansluit bij zijn wijze van informatieverwerking. Want op school leren kinderen tegenwoordig allemaal door “te hakken en te plakken”. Voor verreweg de meeste kinderen (dus de woorddenkers) geen probleem. Maar wel voor de beelddenkers. Zij zitten biologisch anders in elkaar en verwerken informatie niet goed als ze moeten luisteren naar klanken. Daardoor wordt deze niet goed opgeslagen in het geheugen, met als gevolg problemen met lezen, spellen en rekenen. Hierdoor begrijpt je kind het allemaal niet meer, zijn hoofd is een chaos en zit overvol. In combinatie met zijn hooggevoeligheid raakt je zoon of dochter zo overspoeld en overprikkeld dat hij het niet meer geregeld krijgt en hij klaagt over buikpijn of dit uit door huil- of driftbuien.

Deze andere wijze van denken is ook de reden waarom extra hulp vaak niet afdoende werkt; kinderen krijgen extra hulp aangeboden volgens het principe “méér van hetzelfde”, dus nog meer oefenen op de verkeerde manier (luisteren naar klanken), terwijl de lesstof op die manier niet of onvoldoende beklijft.

                                                                                            “Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen
                                                                                          en dan verschillende uitkomsten verwachten”
                                                                                                                 Albert Einstein

Als er bij jouw kind ook sprake is van een visuele leerstijl, ligt hier mogelijk het probleem. Met de aanpak die bij mijn dochter werkte (en bij vele andere kinderen die ik al zag en zie in mijn praktijk) kan ook jouw kind vooruitgang boeken. Op de “Over mij” pagina lees je welke successen mijn eigen dochter behaalde met deze aanpak. 

Waarom deze aanpak werkt

Deze aanpak werkt doordat deze aansluit bij de denkwijze van je kind. Daardoor kan je kind het geleerde wel goed opslaan in het geheugen en gebruiken bij werkjes en toetsen. Je kind leert met deze aanpak: 

– zijn hoofd ordenen, waardoor hij grip krijgt op de chaos in zijn hoofd;
– bij spelling de schrijfwijze van woorden wel te onthouden, zodat dictees niet meer vol rode strepen staan;
– bij lezen de woorden sneller te herkennen en vloeiender te lezen, zodat je kind een stuk tekst, verhaaltje of boekje kan lezen;
– bij rekenen sommen en tafeltjes te onthouden, zodat hij niet meer op de vingers hoeft te tellen;
– de analoge klok (die met wijzers) te lezen, zodat hij weet hoeveel tijd hij nog heeft om te gamen of te spelen, dat het tijd is om naar huis of naar bed te 
  gaan.

Als je kind merkt dat zijn hoofd minder vol zit en hij de lesstof wel begrijpt, zal je kind zich beter in zijn vel gaan voelen. 

 

                                                                                              ” Ik kan niet wachten om je morgen weer te zien,
                                                                                                   we zijn enorm blij met je hulp, dit werkt”

                                                                                                                   Moeder van Isabel, 7 jaar

 

Test gratis of je kind een visuele leerstijl heeft

Om alvast een indruk te krijgen of je kind mogelijk een visuele leerstijl heeft, kun je gratis de “Vragenlijst beelddenken” invullen, via het menu “Beelddenken” boven aan de pagina. 

Hoe nu verder?

Wil je op dezelfde wijze verder?
Hoe lang je nog op dezelfde wijze verder wilt, terwijl je na het lezen van deze informatie en het invullen van de vragenlijst al aanvoelt dat ook jouw kind een visuele leerstijl heeft, is aan jou.

Of wil je het nu écht anders?
Ben je er klaar mee en wil je je je kind geen dag langer meer laten worstelen? Wil je niet meer wachten of je afhankelijk voelen van anderen, maar wil je zelf het heft in eigen hand nemen? Bel of mail me dan voor een gratis en vrijblijvende sessie (telefonisch of via Skype) waarin we de hulpvraag van je zoon of dochter verhelderen en ik je direct waardevolle inzichten en tips geef. Mijn contactgegevens staan zowel boven als onderaan de pagina.

Of klik onder de roze balk hierna, op de button (met het symbool “squarecap” ofwel examenhoedje): “Ja, ik gun mijn kind rust in het hoofd en betere lees- en rekenresultaten!” 

 

Ook tieners met leerproblemen of slechte schoolresultaten en ouders met vragen over opvoeden en ontwikkelen kunnen bij mij terecht

De twee meest rechtse buttons onder de roze balk hierna (met symbool “pen en papier” en symbool “hartje”) zijn bedoeld voor tieners die leerproblemen en slechte schoolresultaten hebben doordat ze niet weten hoe ze moeten leren, en voor ouders die twijfels hebben over de ontwikkeling of opvoeding van hun kind. De informatie via deze twee meest rechtse buttons onder de roze balk hier beneden, staat los van leerproblemen bij basisschoolkinderen met een visuele leerstijl. Tieners met elke leerstijl kunnen bij mij terecht om beter te leren leren en daarmee de schoolresultaten te verbeteren. Alle ouders kunnen bij mij terecht met vragen over de ontwikkeling of opvoeding van hun zoon of dochter.

 

 

Ik wil achtergrondinformatie over
de lees- en rekenproblemen van mijn kind

Klik hier en lees achtergrondinformatie over
de visuele leerstijl
(beelddenken),
tot welke lees- en reken-problemen dit vaak leidt,
hoe je na kunt gaan of jouw kind deze visuele leerstijl heeft en
hoe ik je kind met de juiste aanpak vooruit help.

Ja, ik gun mijn kind rust in het hoofd en betere lees- en rekenresultaten!
Klik hier en lees hoe je kind met visuele leerstijl leert
woorden sneller te herkennen, vloeiender te lezen, spelling van woorden (wel) te onthouden, sommen en tafeltjes te automatiseren en de analoge klok (klok met wijzers) leert lezen middels een aanpak die werkt.
 
Heb je een tiener wiens leervaardigheden en  schoolresultaten
wel een boost kunnen gebruiken
?
Ook dan kun je bij me terecht!

Klik hier en lees hoe je tiener zijn skills leert verbeteren:
huiswerk (en vrije tijd) plannen, leerwerk efficiënt aanpakken, motivatie houden (ook bij oersaaie lessen)  en
stress en negatieve piekergedachten
onder controle  houden.
 

Ben je een ouder die twijfels heeft over de ontwikkeling of opvoeding van je kind? Ook dan kun je bij me terecht!

Klik hier en lees hoe ik je verder help bij twijfels/vragen/ problemen bij de ontwikkkeling
of opvoeding van je jde kind.
Met of zonder diagnose.
Weet je even niet hoe verder?  Wil je hulp om beter aan te sluiten bij de behoeften van je kind, of over de aanpak van gedrag?
Een stukje kortdurende oplossingsgerichte begeleiding, zodat je weer vooruit kunt?

Kennismaken?
Voel je welkom om vrijblijvend contact met me op te nemen:

Blijf niet langer rondlopen met twijfels die aan je blijven knagen. Maar neem contact met me op voor een gratis en vrijblijvende sessie (telefonisch of via Skype) waarin ik je direct waardevolle inzichten en tips geef. 

Het handigste is dat je een e-mail stuurt naar info@kinderpraktijklandgraaf.nl, of gebruik het contacformulier, met daarin kort vermeld:

  • je vraag of probleem 
  • je telefoonnummer
  • je Skypenaam als je gebruik wilt maken van een gratis Skypesessie

Ik neem dan contact met je op om een gratis telefonisch contact of gratis Skypesessie met je af te spreken. Tijdens dit eerste contact leren we elkaar alvast een beetje kennen, verhelderen we de hulpvraag en geef ik je direct waardevolle inzichten en tips. Daarna bekijken we of vervolg al dan niet gewenst gewenst is. 

Bel je me liever? Dat mag ook. Ik kan je echter niet altijd direct te woord staan; spreek in dat geval je telefoonnummer en vraag in, dan bel ik je terug.

Ik wil je vragen om me niet te contacteren via Facebook of Whatsapp en dergelijke, want dan raak ik het overzicht kwijt. Mail of bel me alsjeblieft :-).

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Get a Quote